18 March 2016

Sean Scéal Nua Treoir le haghaidh coimisiún dátheangach 2016

Is cúis áthais don Axis, Baile Munna agus an Cumann Náisiúnta do Dhrámaíocht na n-Óg an- coimisiún nua a fhógairt do dhráma dátheangach d’ensembles óga a dhéanann iniúchadh ar meon na n-óg i gcomhthéacs na bliana seo, comóradh 1916. . Tá léirithe spéise á lorg ó dhrámadóirí a bhfuil taithí acu ina gceird, atá toilteanach dráma a chur ar siúl ar sainchúram uathúil, maoinithe ag Fondúireacht Phobail na hÉireann.

The National Association for Youth Drama (NAYD) and Axis: Ballymun are pleased to announce a new commission for a bilingual play for young ensembles which explores young people’s response to this important centenary year. Expressions of interest are sought from experienced playwrights who are willing to work to a unique brief. This project is supported by The Community Foundation for Ireland.

Keep up to Date

Sign up for the NAYD Newsletter

@NAYDIre

@galwaycircus: youtu.be/Kh9hqyRMYWk Loving our new CirComics video! 3min of pure joy of youth circus . Great film capturing the magic

30 April